Hedströmsdalens natur och kultur är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell förening vars uppgift är att främja och skydda natur- och kulturvärden i och i närheten av Hedströmsdalen.

Vi verkar för att uppmärksamma allmänhet och beslutsfattare på viktiga natur- och kulturvärden samt att främja och bevara dessa värden genom att aktivera olika kulturella samarbeten mellan lokalt verksamma organisationer och individer som på olika vis representerar dessa värden.

Hedströmsdalen kan betraktas som den svenska industrialismens vagga. Hela vägen från de stora vattenmagasinen precis på andra sidan länsgränsen i Dalarna och ut till mynningen i Mälaren kantas Hedströmmen av industriminnen, lämningar och ruiner i kombination med jordbruk, skogsbruk och några mindre centralorter.

Gränsen mellan norrlandsterräng och den småkuperade mellansvenska skogsbygden går rakt igenom området. Längs Köpingsåsens sträckning parallellt med Hedströmmen löper en av pilgrimslederna mot Nidarosdomen i Trondheim och kantas av naturreservat med dramatiska raviner och gammelskog med stor artrikedom.

Den historiska tillgången på vattenkraft längs Hedströmmen bidrog till etableringen av järnbruk och sågar. Överallt finns spår från järnhanteringens epok. Vissa knappt synliga medan andra levandegörs genom museala verksamheter. Den rikliga verksamhet som bedrevs här i tidigare sekel är på olika vis arkitektoniska påminnelser om en tid då framtiden var ljus och naturtillgångarna tycktes oändliga. Ingenstans i landet ligger herrgårdarna lika tätt som här och ingenstans är postindustrialismen vackrare förpackad än i det här landskapet.

Ändå är det en tristare bild som dominerar den allmänna föreställningen om brukssamhällen. Länge har dessa platser skildrats som dystra avfolkningsbygder. Tomma butikslokaler och nedlagda industrier stödjer den förenklade historien att detta är platser utan framtid befolkade av bittra män och ett fåtal eldsjälar som förgäves kämpar för att vända utvecklingen. Själva landskapet är skadat av ett allt mer homogeniserat jordbruk och ett storskaligt skogsbruk och det är den andra sidan av postindustrialismen.

Föreningens uppgift är att undersöka vad som sker här, i glappet mellan utopi och dystopi. Platsens inneboende motsatser och spänningsfältet mellan motsägelsefulla men samexisterande tillstånd utgör spelplats för HNK.