Oxbrons Banvaktarstuga
Flornstorp 1
739 92 Skinnskatteberg

Odlingarna vid banvaktarstugan sköts av Odlingskooperativet Oxbron. Det är ett initiativ startat av HNK men drivs sedan 2024 som en oberoende gemenskap med målsättning att hitta en funktionell modell för odling i vår samtid.

Att odla tillsammans är effektivt i relation till arbetsinsats. Varje medlem ansvarar för en gröda och skörden delas sedan mellan medlemmarna. Utöver de solidariska aspekterna är kooperativet en plattform för kunskapsutbyte gällande allt från frösorter till kompostering och skördemetoder till förvaring och förädling av grödorna.

Kooperativet startades med utgångspunkt i att minimera miljö och klimatpåverkan och öka social och ekonomisk hållbarhet genom att ge möjlighet till egenodlade livsmedel. Men trädgården är också en publik plats där det gåt bra att vistas, studera odlingarna och njuta av den vackra utsikten.

Vill du veta mer eller kanske vara med att odla i mån av plats går det bra att kontakta Linus Elmes på mail: linus@hedstromsdalen.se

Finansieringen av odlingskooperativet kommer från EU genom Leader Bergslagen.

Bild 1 Bild 2