HNK:s vänner

Tack för att du vill bli stödmedlem i Hedströmsdalens natur och kultur, HNK.

Som stödmedlem kan du få direktinformation om HNK:s aktiviteter via epost. Stödmedlemskap kostar 100 kronor för privatpersoner, och 1000 kr för organisationer, och gäller i 1 år. Uppge ditt namn och epostadress i bankens eller swish-appens meddelanderuta. Du kan också, efter att du betalat, skicka oss en epost med ditt namn och epostadress: info@hedstromsdalen.se

Vill du hellre donera ett valfritt belopp? 

Du kan sätta in ett valfritt belopp på bankgiro-nummer BG 5874-6967 eller swisha 123 462 20 31.

Om du inte uppger namn och epost-adress så spar vi inga uppgifter om dig i medlemsregistret.

QR kod till swish

Villkor

HNK för register över sina stödmedlemmar. När du blir stödmedlem (vilket du blir när du betalar in summan för stödmedlem och samtidigt uppger namn och epostadress) så samtycker du också till att vi sparar dessa uppgifter. Du kan när som helst avbryta detta samtycke genom att kontakta HNK:s styrelse. Som enskild medlem har du också rätt att begära ut dina uppgifter från registret genom att kontakta HNK:s styrelse: info@hedstromsdalen.se

Hantering av personuppgifter

Det är styrelsen för föreningen Hedströmsdalens natur och kultur som ansvarar för personuppgifter. De personuppgifter vi hanterar är: namn, epostadress och datum för inbetald stödmedlemskapsavgift. Vi behöver uppgifterna så att vi kan kontakta våra stödmedlemmar och berätta om föreningens verksamhet, påminna om möjlighet att förnya stödmedlemskapet, och för att kunna söka anslag/bidrag där anslagsgivaren begär att få se stödmedlemsregister.