Ett huvud på ett silverfat.

(reflektion över konstnärsrollen)


Ett huvud på ett silverfat

”Dance for me, Salome and whatsoever thou shalt ask for me I will give it thee, even into the half of my kingdom”


Inför ”Salome dansar för kung Herodes”, Georges Rochegrosse's målning från 1887 som skildrar den våldsamma upplösningen av Johannes döparens död så som det återberättas i nya testamentet tycks det klart att det ibland endast är i ljuset av en ikonisk historisk händelse som kan samtidens villkor framträder i all sin enkla klarhet.

Genom historien har denna morbida historia återgetts och reproducerats i olika versioner, av många konstnärer i många länder. Författare och filmare har också dragits till de dramatiska kvaliteterna och dess psykologiska implikationer men ingen har gjort det som Rochegrosse när han återger den specifika scen där Salome dansar för Herodes med Johannes döparens huvud på ett silverfat.

Bakgrunden är att Herodes har äktat Herodia, sin brors fru (och Salomes mor) samt låtit fängsla Johannes för hans kritik av äktenskapet. Herodes lovar att uppfylla Salomes högsta önskan i utbyte mot en intim dans där hon långsamt kastar av sig plagg efter plagg. Salome utför sin striptease och ber sedan om Johannes döparens avhuggna huvud på ett silverfat.

Till skillnad mot Gustave Moreau, Delacroix, Titian, Hans Memling och andra som målat detta bibliska narrativ före Rochegrosse skiftar han fokus genom att panorera ut i den rikt dekorerade salen där Herodes sitter på sin tron och han väljer också att inkludera de musiker som ackompanjerar Saolome i hennes dans.

Just porträttet av musikerna, tvingade att uppträda i en förnedrande position på golvet och deras till synes passiva deltagande i den blodiga uppgörelse som just slutits är mycket intressant genom att det tillför en analys av makt och en blick på det sociala kontrakt konstnärer alltid tvingats förhålla sig till.

Harpisten i det nedre högre hörnet av bilden med sitt hårband delar sannolikt inte Salomes blodtörst och önskan om dekapitering men han har inget annat val än att spela sin roll, konstnärens roll. Rochegrosse synliggör ett prekärt dillemma som obrutet fortplantats sedan Herodes dynasti för att inkorporeras i en hierarkisk dynamik under vilken alla konstnärer fortfarande är förtryckta. Samlare kräver avkastning på sina investeringar, konstens beskyddare kräver social status, diktatorer kräver tillfredställande propaganda, kritiker kräver diskurs och till sist publiken som kräver underhållning. Oavsett kontext är konstnären alltid en ensam röst i en systemupprätthållande kör.