OXBRON (heterotopia 1)

Plats: Banvaktarstugan
PMFV+QQ Tomasbo
Utställningsperiod: 12 augusti – 10 september
Öppettider: torsdag-lördag 12-18

Scheele

Banvaktarstugan vid Oxbron utgjorde vid uppförandet 1904 en viktig nod i transporten av järnmalm från bruken längs hedströmsdalen till hamnen i Köping. Under en renovering i samarbete med kommunen och länsstyrelsen återställdes den för ett par år sedan till sin ursprungliga form och ingår numera i ekomuseum Bergslagen.

Med den här utställningen önskar vi aktivera huset, som utställningsrum för att förvandla det till en aktör i en större diskussion, där vi vill belysa platsers föränderliga identitet, historia och möjliga framtider genom introduktionen av ett antal konstnärskap som på olika vis arbetar med betingelserna för mänsklig existens.

Begreppet heterotopia introducerades av Foucault i artikeln ”Des Espaces Autres” (andra platser). Han använder termen för att beskriva icke-hegemoniska platser och förhållanden som existerar – eller verkar – både fysiskt och mentalt på samma gång och där många lager av mening samexisterar.

Medverkande konstnärer: C.M Lundberg, Viktor Rosdahl, Ylva Westerlund, Elizabeth Peyton, Bas Jan Ader och Mats Adelman.

C.M Lundberg instagram

viktorrosdahl.se

ylvawesterlund.blogspot.com

matsadelman.blogspot.com

(I utställningen visas också filmen Udda smalspår och tung industri)

Utställningen är gjord med stöd av Region Västmanland och Skinnskattebergs Kommun.