Kolhuset (Heterotopia 2)

Plats: Kolhuset, Karmansbo smedja

Datum: 11 september
Tid. 13.00-15.30

Lisa

Gong-resa med konstnären Lisa Jeannin och samtal om Hedströmsdalen.

Vi bjuder in till ett samtal om Hedströmsdalen, traktens historia, identitet och möjliga framtider. Bergslagen och trakterna kring Hedströmmen har haft en viktig roll under industrialismen med flera järnbruk och smedjor. En historia som finns inskriven i landskapet i form av spår, lämningar, och museala praktiker. Idag reduceras glesbygd och landsbygd ofta till platser att utvinna resurser ur: skog, infrastruktur, och energi. Vi vill utforska alternativa funktioner, betydelser, och identiteter för Hedströmsdalen. Vilken potential finns för kreativa och hållbara livsmiljöer? Utställningen Oxbron (heteropia 1) och det här samtalet utgör början på vårt utforskande av trakten, och vi bjuder in fler att delta med sina erfarenheter, kunskaper och perspektiv.