KAMELER DRICKER VATTEN

Plats: Baggå Skola Skördemarknad
Forsbyn 10
739 91 Skinnskatteberg
www.baggaskola.com

25 september
Kl 14 - 14.30"Jag grymtar med de poststrukturalistiska grisarna: All text är parodi, i en bred betydelse av detta ord: härmning, avvikelse, överlagring av formspråk och associationer”

(Erik Beckman 1982)


Bland höstlöven, i slänten ned mot Hedströmmen. I en inspelad uppläsning av författaren själv får vi höra ett stycke ur Kameler dricker vatten (1971). Berättelsen är nedtecknad av de elva kommersiella skrivarna på torget i Lindesberg, som på beställning och mot betalning gör avskrifter och diktamina för de stora överstatliga organisationerna och multinationella företagen i staden men också för den arabiska ursprungsbefolkningen i egen sak.

Det vi får höra är en reserapport såsom den nedtecknats av två sågverkstekniker för det tyska företaget Veriein Stahl-Teilnehmer Sinfonica A.G när de i sin Landrover lämnar Lindesberg för att justera vevlagren på ramsågarna vi Djebbab Djedded Djikhim-verket i El Mahib strax utanför Söderhamn. Klä er varmt!